98.

Din toate darurile Tale

1. Din toate darurile Tale, Doamne, Pe care harul Tău ni le-a făcut, Cu-al lui Isus scump sânge curs pe cruce Niciunul nu e de asemănat. R: Fie slăvit Domnul Isus! Fie slăvită jertfa Lui, Căci El a venit din cer pe pământ Şi viaţa El Şi-a dat pentru noi toţi! 2. Iubirea Ta ne-a cunoscut de veacuri, Când lumea de azi încă nu era Şi la Isus, cu-a ei putere mare, Tu ne-ai atras şi ne-ai unit cu El. 3. Şi tot iubirea Ta cea neschimbată Ne va păzi de orişice căderi Şi-n veci de veci, a ei putere mare Vom preamări, în bunătatea Ta. 4. Iar când la Tine noi vom fi în ceruri Noi înaintea Ta vom arunca În semn de preamărire-acea cunună De Tine dată-n îndurarea Ta.