97.

Cea mai dulce vorbă-i harul

1. Cea mai dulce vorbă-i harul prin Isus Hristos venit; El de vină-al nostru cuget pe deplin l-a curăţit. R: Când dreptatea Lui cea sfântă Ne osândea pe veci de veci, Când eram fără scăpare, Al Lui har ne-a mântuit. 2. Harul scapă din robie, dă lumină şi puteri, De speranţă şi de pace umple sufletu-ntristat. 3. El e-o mină de avere la-ndemâna orişicui, E izvorul bucuriei, este viaţa cea de veci. 4. Să cântăm deci Celui care ne-a adus slăvitu-I har! El curând va veni-n slavă şi cu El noi vom domni.