94.

Cântaţi, cântaţi cu toţi

1. Cântaţi, cântaţi cu toţi, cântaţi slăvitul har prin care Isus ne-a izbăvit pe toţi din moarte şi pierzare! R: Căci cel ce este în Hristos făptură nouă este-n El, Iar cele vechi s-au dus, azi toate-s noi. 2. Isus acuma ne-a mutat în noua Sa zidire; Ce-am fost, ca fii ai lui Adam, a luat sfârşit pe cruce. 3. Acum suntem popor ceresc, deşi suntem în lume. Cetăţenia noastră-i sus, în slava Lui cea mare. 4. Această cale duce-n sus, spre slava minunată, La care toţi vom fi părtaşi, acolo unde-i Domnul.