86.

Ţie, Doamne, se cuvine

1. Ţie, Doamne, se cuvine Laudă să-Ţi dăm, Şi, umpluţi de bucurie, Noi Te adorăm. Tu eşti vrednic, Miel ce Ţi-ai dat Sângele curat, Să răscumperi pentru Tatăl Preoţi şi-mpăraţi. 2. Lauda Ţi se cuvine, Că Tu ne-ai iubit Şi, în haru-Ţi fără margini, Tu ne-ai mântuit. Slavă Ţie, Domnul nostru, Tu nu încetezi Să iubeşti pe toţi ai Tăi azi Şi să-i ocroteşti. 3. Toţi Te lăudăm pe Tine: Toţi suntem uniţi, Sfinţi din orice seminţie, Limbă şi popor. Tu eşti vrednic: Tu eşti Mielul Etern adorat. Slavă şi-nchinare Ţie: Tu eşti Domn pe veci!