83.

Mielul fără pată

1. Mielul fără pată, jertfa Lui cea mare, Ne-a deschis a vieţii sfântă sărbătoare. Slavă se cuvine, azi şi-n veşnicie, Mielule de jertfă, o, Isuse, Ţie! 2. Mielul umilirii S-a supus junghierii, Ca să ne ridice din bezna căderii. Mulţumire-adâncă şi cântare vie, Mielule, Ţi-aducem, o, Isuse, Ţie! 3. Mielul împăcării aşezat pe-altarul Rânduit de Tatăl să ne-aducă harul Laudă fierbinte, dragoste-n vecie, Mielule, Ţi-aducem, o, Isuse, Ţie!