79.

Noi plutim cu pânza-ntinsă

1. Noi plutim cu pânza-ntinsă către ţărmul cel ceresc; Noaptea se retrage-nvinsă, zori de ziuă se ivesc. 2. Se arată ţărmu-n zare, în lumină-nvăluit; Doar puţină încordare şi-orice trudă s-a’ sfârşi. 3. Chiar de-ameninţă furtuna, nimeni nu va fi răpus. Barca e pe mână bună, o conduce chiar Isus. 4. Dacă valuri spumegate vasul să înghită vor, Ele amuţesc certate de-al Lui glas poruncitor. 5. O, ce mare fericire, când acolo vom sosi Şi a Domnului mărire pe toţi ne va-nvălui!