77.

Smeriţi privim pe Domnul nostru

1. Smeriţi privim pe Domnul nostru pe-altarul crucii răstignit; El suferă dispreţ şi moarte, cu trupul frânt, pe lemn zdrobit. R: De moartea Lui smeriţi ne-amintim, Cel de Tatăl preaiubit, Şi strânşi în sfântu-I Nume-acum, ne închinăm lui Dumnezeu. 2. Gândim la fruntea-ncununată cu spini ce-o fac să sângere, Veşmânt de purpură El poartă şi-o trestie I-au pus în mâini. 3. În noaptea grelei suferinţe, când pe Golgota Se jertfea, Strigat-a: „Dumnezeul Meu sfânt, de ce M-ai părăsit, de ce?“ 4. „Sfârşitu-s-a“, a fost cuvântul rostit ’nainte de-a muri. „Eu Ţie, Tată, Îmi dau Duhul“, a zis şi capul Şi-a plecat. 5. Privim la trupul ce străpuns e de cuie şi de suliţă Şi, copleşiţi, ne închinăm toţi, prin sfânta jertfă ce-a adus.