76.

Ce bogat, ce bogat este harul

1. Ce bogat, ce bogat este harul, Nu-i cuvânt să-l cuprindă deplin, //: Căci din vecii trecuţi varsă darul Peste vecii frumoşi care vin! :// 2. Ce frumos, ce frumos este harul Mai frumos ca deplinul frumos, //: Cu iubire-şi aprinde altarul În iubire-l vedem luminos! :// 3. Ce măreţ, ce măreţ este harul În Hristos, când smerit S-a-ntrupat, //: Când senin a urcat El Calvarul Şi cu Tatăl din cer ne-a-mpăcat! :// 4. Cât de larg, cât de larg este harul, Căci în el pentru veci s-au cuprins //: Şi dreptatea preasfântă şi jarul Arzător, al iubirii, nestins! :// 5. Ce deplin, ce deplin este harul, E deplin Dumnezeu preamărit! //: Să-I primim, prin credinţă, azi darul Mântuirii ce El ne-a gătit! ://