61.

Dumnezeu pe Însuşi Fiul Său ne-a dat

1. Dumnezeu pe Însuşi Fiul Său ne-a dat, Cu-al Lui sânge ne-a răscumpărat. Azi El ne priveşte, în Isus Hristos, Curăţiţi în totul de păcat. R: Slavă! Slavă Mielului junghiat, Căci El morţii pentru noi S-a dat! Cu-al Său sânge ce pe cruce l-a vărsat, Pentru Tatăl ne-a răscumpărat! 2. Chiar vreun nor de trece între El şi noi, El rămâne-Acelaşi pentru noi; Chiar de ne pârăşte răul de vrăjmaş, Neschimbată e iubirea Lui. 3. Chiar dacă pieri-va lumea ce-o vedem Noi ne-ncredem în Hristos şi-atunci Adăpostul nostru e-n iubirea Lui, Căci El viaţa cea de veci ne-a dat. 4. În curând, în slavă, noi vom fi cu El; Vom cânta de-a pururi lui Isus: „Vrednic este Mielul care-a fost junghiat“, Slavă să-I aducem Lui în veci!