60.

Te văd mergând prin praf şi soare

1. Te văd mergând prin praf şi soare Mergând spre jertfa salvatoare. Te văd cum prin mulţimi străine, Isus, duci crucea pentru mine R: Mulţumesc şi mă închin, o, Isuse, Miel divin, Căci prin jertfa Ta mi-ai dat harul vieţii nesecat. Lăudat, lăudat, lăudat, fii lăudat! 2. Te văd cum fruntea cu ocară Vrăjmaşii Ţi-o încununară. Te văd şi înţeleg mai bine, Cât ai plătit Tu pentru mine. 3. Te văd întins smerit pe cruce Cum sângele şuvoi se duce. Te văd sub norii urii pline, Isus, cum suferi pentru mine. 4. Te văd în marea Ta durere Stând singur, fără mângâiere. Te văd sub lovituri haine, Cum mori, Isuse, pentru mine. 5. Te văd! Dreptatea cea divină Cerea o jertfă pentru vină, Şi pe altar Te-ai pus pe Tine, Plătind Tu preţul pentru mine.