47.

Cer şi mare şi pământ

1. Cer şi mare şi pământ laudă pe Domnul sfânt; Tot aşa, inima mea, cântă astăzi slava Sa! 2. Soarele strălucitor, dând lumină tuturor, Lună, stele, ce lucesc, despre El mărturisesc. 3. Şi pământul rotunjit, care-a fost împodobit Cu munţi, râuri şi câmpii, despre El sunt martori vii. 4. Ce adânc şi minunat mintea mea s-a luminat, Ştiu, o, Doamne, Dumnezeu, ce eşti Tu şi ce sunt eu! 5. Eu sunt mare păcătos, Tu eşti sfânt, drept şi milos; Căci pe lemnul blestemat, chiar pe Fiul Tău L-ai dat. 6. El păcatul a purtat, de osândă m-a scăpat Şi putere-acum mi-a dat să-L slăvesc neîncetat.