46.

Preaiubitul meu e Unul

1. Preaiubitul meu e Unul fără seamăn pe pământ; //: Glasul Lui e armonia, cântec este-al Lui Cuvânt. :// 2. Orice drum pe unde trece de miresme-alese-i plin; //: Câmpu-i mai frumos pe-acolo, cerul este mai senin. :// 3. Dulcea Lui înfăţişare este-ntreagă-un farmec sfânt; //: Mii de primăveri vin parcă toate-odată pe pământ. :// 4. Preaiubitul meu e Unul, nimeni nu-i asemeni Lui. //: O, ce har e să-L cunoaştem şi să fim cu toţi ai Lui! ://