420.

Slavă, slavă

1. Slavă, slavă, Îţi cântăm Isus necontenit Slavă, slavă, Tu ne eşti Mântuitor iubit. Jertfa Ta e preţul mare, pentru noi răscumpărare, Din a morţii închisoare. Slavă-n veci Isus! Nimeni nu ne înţelege în a noastră făr’delege Şi nu-i om să ne dezlege, decât Tu, Isus! 2. Slavă, slavă, pentru harul Tău cel nesecat, Slavă, slavă, că-l reverşi spre noi tot mai bogat. Harul Tău ne priveghează, viaţa ne-o îndestulează, Şi în Tine ne-o păstrează. Slavă-n veci Isus! Nimeni nu ne dă lumină prin a lumii neagră tină, Să păşim pe calea lină, decât Tu Isus! 3. Slavă, slavă, pentru vecii cei frumoşi ce vin. Slavă, slavă, Ţie ne-nchinăm, amin, amin. Lucruri nemaiauzite, slăvi cereşti prea fericite, Sunt de Tine pregătite. Slavă-n veci Isus! //: Nimeni ://, nu e-n stare, să ne ducă-n drum de soare Şi-n eterna sărbătoare, decât Tu Isus! Slavă, slavă, pentru vecii cei frumoşi ce vin. Slavă, slavă, Ţie ne-nchinăm, amin, amin.