409.

Binecuvântat fii, Doamne

1. Binecuvântat fii, Doamne, care ţii nemărginirea, Care din Fiinţa-Ţi sfântă ai născut din nou iubirea! Binecuvântat fii, Doamne, Împărat pe veşnicie, Ce-ai dat lumilor zidire, şi mi-ai dat viaţă mie. 2. Binecuvântat fii, Doamne, ce hotar ai pus la toate, La-ntuneric, la durere, şi la frământări şi toate! Binecuvântat fii, Doamne, pentru mântuirea-Ţi mare, Ce pe dealul din Golgota ne-ai adus-o cu-ndurare. 3. Binecuvântat fii, Doamne, pentru-a Ta făgăduinţă, De viaţă, de lumină, de-a iubirii biruinţă. Binecuvântat fii, Doamne, pentru orice dimineaţă, Ce desparţi de întuneric a luminii sfântă faţă. 4. Binecuvântat fii, Doamne, pentru adevăr şi pace, Pentru floarea fericirii, ce-n credinţă se desface! Binecuvântat fii, Doamne, de acum până-n vecie, Pentru toate, pentru toate, slavă şi-nchinare Ţie.