407.

Cânta-voi Domnului mărire

1. Cânta-voi Domnului mărire, //: cânta-voi Lui ://, Pentru deplina mântuire, //: cânta-voi Lui ://, A mea cântare în sărbătoare, O voi ʼnălţa mereu spre slava Domnului Cânta-voi numele Său mare, //: cânta-voi Lui ://! 2. Cânta-voi dragostea divină, //: o voi cânta ://, Căci mi-a adus a ei lumină, //: o voi cânta ://! Cu stăruinţă şi cu credinţă, Iubirea-n cântec pururea o voi ʼnălţa, Cântarea ei e biruinţă, //: o voi cânta ://! 3. Cânta-voi jertfa preasfinţită, //: o voi cânta ://, Prin ea mi-e viaţa-ndreptăţită, //: o voi cânta ://! A mea-nfiere şi mângâiere, Mi-a câştigat-o Domnul, sus pe Golgota, Cânta-voi marea Lui putere, //: o voi cânta ://!