405.

Mai presus de orice

1. Mai presus de orice, de credinţă, de-avânt, de-orice dar care biruie firea, //: mai presus de minuni, de tării, de cununi, mai presus de orice e iubirea! :// 2. Prin credinţă răstorni munţi înalţi şi cetăţi, şi-ţi arunci peste veacuri privirea. //: Dar în cele cereşti eşti atât cât iubeşti. Mai presus de orice e iubirea! :// 3. Dumnezeu e măreţ. Gem în cale-I furtuni, se cutremură toată zidirea. //: Dar în susurul blând Îl auzi murmurând: Mai presus de orice e iubirea! ://