396.

Noi casă-aici veşnic n-avem

1. Noi casă-aici veşnic n-avem, Ci numai călători suntem. Bătrâni sau tineri, părăsim Acest pământ plin de suspin. R: Mai sus de tot ce-aici vedem E veşnicia-n infinit. Cei ce se-ncred în Dumnezeu, Cei mântuiţi prin harul Său Vor fi acolo-n ceruri, sus, Prin jertfa Domnului Isus. 2. Trăind în lume-aceasta jos, Prea multe sunt fără folos. Căci goană după vânt e tot Când Domnul vieţii n-are loc. 3. În casa Tatălui slăvit, Isus un loc ne-a pregătit: Credinţa în Isus Hristos Deschide cerul luminos.