395.

Nu, aceasta nu-i moarte

1. Nu, aceasta nu-i moarte, să spui un stins „Adio!“ Şi trudelor şi luptei şi goanei pe pământ; Se va întoarce lutul umilit în ţărână, //: Iar sufletul acasă la Domnul cel preasfânt! :// 2. Nu, sigur nu e moarte să schimbi dureri şi lacrimi Sau chiar plăceri de-o clipă cu slăvile de sus, Să guşti odihna dulce şi-a cerului lumină, //: Învăluit în harul iubirii lui Isus! :// 3. Nu, nu înseamnă moarte să pleci tu înaintea Celor iubiţi din lume pe care i-ai lăsat, Ca să-i aştepţi acasă, întâmpinând sosirea //: La El, Mântuitorul, ce i-a răscumpărat. :// 4. Nu, nu aceasta-i moarte, s-aştepţi şi tu cu Domnul Dorita întâlnire când va veni pe nori. În slava infinită, schimbaţi ca El de-a pururi, //: Îl vom vedea aevea şi-n veci vom fi cu El. ://