39.

O, Mântuitorul nostru

1. O, Mântuitorul nostru, viaţa Tu Ţi-ai dat, Sângele Ţi-a curs pe cruce, cât ai suferit! R: Astăzi Te mărim cu toţii, căci Tu ne-ai iubit, Şi-Ţi cântăm în Adunare, căci ne-ai mântuit. 2. Omul Ţi-a pregătit crucea şi Te-a răstignit, Ai purtat şi judecata, ca să-l mântuieşti. 3. Dar acum au trecut chinul şi durerea Ta, Ai sfârşit deplin lucrarea pentru păcătoşi. 4. Pe deplin ne-ai dat iertare, azi ne izbăveşti De-a păcatului putere, până vei veni. 5. Azi, într-o zidire nouă, Tu eşti Capul ei, Preamărit de cei pe care Tu i-ai mântuit.