388.

Dumnezeul meu, Te laud

1. Dumnezeul meu, Te laud, şi pe-a vieţii mele strune, Tot mai nouă şi mai vie, lauda Ta să răsune. R: //: Lăudat, lăudat, fii în veci lăudat, Dumnezeu, Tatăl meu: lăudat! :// 2. Laud îndurarea-Ţi sfântă, care mă păstrează-n Tine, Ca să nu-mi abat viaţa pe cărările străine. 3. Laud jertfa Ta cea mare, darul darurilor Tale, Preţul mântuirii mele, din a morţii-adâncă vale. 4. Dumnezeul meu, Te laud, şi vreau să aprinzi în mine, Necurmat şi mai puternic, gândul laudei spre Tine.