387.

Te lăudăm pe Tine, Domnul nostru

1. Te lăudăm pe Tine, Domnul nostru mare, Te lăudăm pe Tine, Dumnezeu preasfânt! Te lăudăm smeriţi prin viaţă şi cântare, Te lăudăm oricând şi-oriunde pe pământ! R: Slavă-Ţi cântă oştile de îngeri sus, Ţie, Miel preasfânt, Mântuitor, Isus! Slavă Îţi aducem noi de pe pământ, Pentru harul mântuirii noastre sfânt! 2. Te lăudăm pentru deplina Ta jertfire, Te lăudăm pentru izvorul Tău de har, Te lăudăm pentru măreaţa mântuire, Te lăudăm căci ne-ai adus-o nouă-n dar! 3. Te lăudăm pentru slăvita-mpărăţie, Pe care Tu ne-ai pregătit-o să ne-o dai, Te lăudăm şi-Ţi vom cânta o veşnicie, Căci ne-ai iubit şi ne-ai deschis eternul rai!