378.

Harul ne-a venit de sus

1. Harul ne-a venit de sus numai prin Isus. Jertfa-I mare împăcare şi iertare ne-a adus Şi-ntr-o vie bucurie pe vecie El ne-a pus. R: Slavă-Ţi cântăm, slavă-Ţi cântăm, Slavă, Isuse-n vecie-Ţi cântăm. 2. Adevărul cel frumos ni l-a dat Hristos, La lumină mai deplină şi divină El ne-a scos, Mintea trează ne-o păstrează şi-o veghează aici jos. 3. Dragostea ne-a dăruit Domnul cel iubit, Fericire şi-odihnire în unire ne-a gătit. Cu-a Lui mână-o să ne pună o cunună la sfârşit.