367.

Nu pe braţul meu mă bizui

1. Nu pe braţul meu mă bizui: braţul meu e-aşa de slab, Că vrăjmaşul m-ar înfrânge şi m-ar nimici degrab'. R: Ci mă bizui doar pe Tine, Cel ne-nvins şi credincios, Numai Tu mă ţii puternic, Domnul meu Isus Hristos. 2. Nici pe firea mea cea slabă nu mă bizui nicidecum, Când m-aş crede cel mai tare, m-aş vedea căzut în drum. 3. Nu mă bizui nici pe oameni, nici pe-a lumii promisiuni, Nici pe slava cea de-o clipă, toate-s umbre şi minciuni. 4. Da, mă bizui doar pe Tine, Veşnic Dumnezeul meu, Care singur eşti în stare să-mi ţii fruntea sus, mereu.