362.

O, noi ne-am bizuit pe Domnul

1. O, noi ne-am bizuit pe Domnul, De-aceea nu ne-au biruit Nici vântul când vuia puternic, Nici valul când izbea cumplit. R: Bizuiţi-vă pe Domnul, toţi ai Lui, în orice fel, Căci în El au biruinţa câţi se bizuie pe El! 2. O, noi ne-am bizuit pe Domnul, De-aceea, când zdrobiţi păream, Spre fericita izbăvire Deplin încrezători priveam. 3. O, noi ne-am bizuit pe Domnul, De-aceea-n nopţi de suferinţi, Senini trăiam înflăcărarea, Cântarea marii biruinţi. 4. O, noi ne-am bizuit pe Domnul, De-aceea-n noaptea cea mai grea Purtam în suflet strălucirea Luminii ce se-apropia. 5. O, noi ne-am bizuit pe Domnul, De-aceea azi cântăm aşa Din toată inima slăvindu-I Puterea şi iubirea Sa.