360.

Pe piatra aspră-a vieţii

1. Pe piatra aspră-a vieţii să laşi o dâră fină, Din aurul virtuţii, din sfânta lui lumină. R: Tu eşti chemat, tu eşti chemat Să fii creştin cu-adevărat. 2. Şi-n mâna ce-ţi zdrobeşte a vieţii tale floare, Să laşi parfumul dulce ca dar spre-nviorare. 3. Iar celui ce-ţi aruncă a clevetirii piatră, Dă-i pâinea rugăciunii şi-a dragostei ce iartă. 4. Căci numai când cu bine răspunzi la rău în toate, Viaţa ta oriunde să biruiască poate. 5. Atunci duci mântuirea cu-adevărat prin lume Şi-atunci tu porţi cu cinste al Domnului sfânt Nume.