359.

Braţe tari ca ale Tale

1. Braţe tari ca ale Tale, Dumnezeul meu preasfânt, Nu sunt nicăieri asemeni, nici în cer, nici pe pământ. Ele-mi ţin fiinţa-ntreagă mai statornică în har, De nu pot să mi le smulgă, //: duh vrăjmaş şi vânt hoinar ://. 2. Ochi pătrunzători de taine ca ai Tăi nu sunt nicicând, Ei cunosc adâncul vieţii şi izvoru-oricărui gând. Sub lumina lor cea blândă mă păstrezi neîncetat, De nu poate să mă smulgă //: şarpele înveninat ://. 3. Glas duios şi mai puternic şi de adevăr mai plin, Ca al Tău, nu-i nici acuma, nici în vecii care vin. El aduce mângâiere, vieţii mele, pe-orice drum, De nu pot să mi-o clintească //: încercările de-acum ://. 4. Faţă mai strălucitoare ca a Ta, Stăpân ceresc, Bunătate mai întreagă, unde oare să găsesc? M-alipesc de Tine-n totul, Tu eşti adăpostul meu. Slavă, slavă, slavă Ţie, //: veşnicule Dumnezeu! ://