356.

De ce m-apasă grija?

1. De ce m-apasă grija? De ce sunt tulburat? De ce în întristare mi-e duhul cufundat? Că doar Mântuitorul cu mine-i ne-ncetat. El pasărea hrăneşte şi toţi crinii-mbracă El; De-ai Săi El Se-ngrijeşte; nici de min' nu va uita. R: Să cânt de fericire, să cânt iubirea Sa, Căci El Şi-a dat chiar viaţa spre mântuirea mea! 2. Când ispitit mă aflu şi noaptea m-a cuprins, Pe buze n-am cântare şi râvna mi s-a stins, Privesc atunci spre Domnul şi zelul iar s-a-aprins. El pasărea hrăneşte şi toţi crinii-mbracă El; De-ai Săi El Se-ngrijeşte; nici de min' nu va uita. 3. Când grea e lupta vieţii, să nu fii tulburat, Căci El de partea noastră Se luptă necurmat; În El tot ajutorul oricând ne este dat. El pasărea hrăneşte şi toţi crinii-mbracă El; De-ai Săi El Se-ngrijeşte; nici de min' nu va uita.