347.

Hristos cel crucificat

1. Hristos cel crucificat, Aleluia! Dintre cei morţi a-nviat, Aleluia! Din mormânt când s-a 'nălţat, Aleluia! Din pierzare ne-a scăpat, Aleluia! 2. Isus după ce-a-nviat, Aleluia! Sus la cer s-a înălţat, Aleluia! E acolo Domnitor, Aleluia! Unde îngerii L-ador', Aleluia! 3. O, veniţi ca să-I cântăm, Aleluia! Pe Hristos să-L lăudăm, Aleluia! Căci pe veci El ne-a salvat, Aleluia! Şi cu Tatăl ne-a-mpăcat, Aleluia! 4. Cu mult har suntem purtaţi, Aleluia! Zilnic binecuvântaţi, Aleluia! Preamărim într-un cuvânt, Aleluia! Tată, Fiu şi Duhul Sfânt, Aleluia!