344.

Cel mai frumos

1. Cel mai frumos, mai dulce cântec Din câte am aflat, Nu este altul ca acesta: //: „Hristos a înviat!“ :// Căci el de Domnul ne vorbeşte, De Cel ce ne-a iertat, De-Acela ce-a murit pe cruce. Hristos a înviat! 2. Şi, înviind din morţi, cu slavă La ceruri S-a 'nălţat De-aceea noi Îi dăm mărire: //: „Hristos a înviat!“ :// Noi toţi răspundem cu credinţă Că El cu-adevărat Ne va-nvia să fim cu Domnul. Hristos a înviat!