343.

Slujesc pe Salvatorul

1. Slujesc pe Salvatorul, pe Cel ce-a înviat. Eu ştiu că El trăieşte cu slavă îmbrăcat; Îi simt deschisă mâna şi braţul iubitor, Şi, când Îl chem, El vine în ajutor. R: E viu! E viu! Trăieşte Domnul meu, Cu mine merge şi-mi vorbeşte chiar pe drumul greu. E viu! E viu! Salvarea El mi-a dat, Îl port în inimă mereu, e viu cu-adevărat! 2. Privesc întreg pământul şi văd iubirea Sa; Şi chiar lovit de grijuri eu nu voi dispera. Eu ştiu că El mă poartă prin aspre vijelii Şi-n ziua cea din urmă cu El voi fi. 3. Strigaţi de bucurie, cântaţi cu glas duios Un veşnic Aleluia, spre slava lui Hristos. Ca El nu este nimeni atât de blând şi bun, Speranţă şi lumină pe-al vieţii drum.