338.

Iubiţi prieteni

1. Iubiţi prieteni, astăzi chiar gândul să vă tacă! Ce har: azi trece Domnul prin viaţa-ne săracă! Venind din veşnicie, pe-a veşniciei cale, Cerească bogăţie El dă făpturii Sale. 2. Nespusa Lui mărime, ştiind s-o mărginească, În inima micuţă vrea azi să locuiască. E o minune veche ce veşnic este nouă: Cum uriaşul soare stă într-un strop de rouă. 3. Înaltele Lui gânduri cât sunt de ne-nţelese! Clipitelor, din fapte, îmbrăcăminte ţese, Ca necurmat să schimbe a' noastre vieţi 'nnoite; Dar El ce haine poartă? De nimenea urzite! 4. Veniţi deci azi, prieteni: a sta nu se mai poate, Cu flori întâmpinaţi-L, din brazdele Lui luate! Şi inima-amorţită, privindu-L, se dezgheaţă, Bând apa Vieţii Sale, ce-i dă o nouă viaţă. 5. Şi Lui cântaţi, prieteni, un cântec de mărire: „Din moartea celor vechi, Tu azi scoţi o nouă fire Ce, strâns legată-n Tine, dă roade-n veşnicie, Acolo-ntreaga fire Îţi cântă: Slavă Ţie!“