336.

Tată, Tu, Iubire mare

1. Tată, Tu, Iubire mare, Credincios eşti pururea! Inima e liniştită, Când stă în iubirea Ta. Pentru vină şi păcat, Morţii pe-al Său Fiu L-a dat. Oare ni L-ai dat pe Fiul Făr' a ne iubi Tu veşnic? 2. Ne-ngrijeşti cu îndurare Zi şi noapte, ne-ncetat. Noi aici orfani nu suntem; Ne păzeşti Tu necurmat. Pentru dragostea-Ţi nimic Nu-i prea mare sau prea mic. La plecare, la venire, Noi vedem a Ta iubire. 3. Dai putere,-nviorare Celui slab şi obosit, Iar în luptă şi-n durere, Pacea Ta i-ai hărăzit. Tată, Ţie-Ţi mulţumim, Ne-ncetat Te preamărim! O, ce mare fericire Să-Ţi cântăm jos şi-n mărire!