332.

Isus vă cheamă

1. Isus vă cheamă, veniţi la El, Căci mântuirea e numai în El! Aici, în mijloc, astăzi El stă, Duios zicând: „Veniţi!“ R: Ce frumos va fi în clipa când, Curăţiţi şi liberi de păcat, Vom fi la un loc toţi cu Isus În casa cea de veci! 2. De-atâta vreme v-aşteaptă El Ca, în sfârşit, să vă-ntoarceţi la El Nu vreţi voi să vă-ntoarceţi acum, Inima să I-o daţi? 3. El Şi-a dat viaţa pe Golgota Şi ne-a scăpat de pedeapsa de veci Şi, fără plată, ne iartă azi De orişice păcat. 4. El nu ne cere alta nimic Decât la El să venim, să primim Ce El pe cruce ne-a dobândit În chinuri de nespus. 5. Nu poate nimeni să spună azi Că mântuirea n-o poate avea, Când totul este gata de mult, Când zice El: „Veniţi!“