324.

Tu cerul sfânt l-ai părăsit

1. Tu cerul sfânt l-ai părăsit, la oameni, jos, Te-ai coborât; Păcatele mele, Isuse, prin moartea Ta le-ai ispăşit. R: Priviţi la Golgota, la cruce, pe Domnul Isus răstignit! Izvor de iertare şi pace, în jertfa Lui eu am găsit. 2. În Ghetsimani ai luptat, sudori ca de sânge erai; Primit-ai să bei Tu paharul acela nespus de amar. 3. Isuse, şi eu Te iubesc, căci Tu m-ai iubit mai întâi; De-acuma şi eu preamăresc iubirea Ta fără sfârşit. 4. Isuse, Isuse iubit, prin jertfa-Ţi noi suntem curaţi, Prin Tine rămânem mereu de Tatăl din ceruri legaţi.