323.

Vin' la Tatăl!

1. Vin' la Tatăl! El te cheamă! Vin' acasă, fiu pierdut! De nimic să nu ai teamă, El va şterge-al tău trecut. R: Vino azi! Vin' la El! Pentru ce-ai întârzia? Vino azi! Vin' la El! Vino, El te va ierta! 2. Prea mult timp în suferinţă ai trăit nefericit; Dar acum tu, prin credinţă, ai putea fi mântuit. 3. Azi păcatul te robeşte sub un jug apăsător, Dar Isus, ce te iubeşte, vrea să-ţi vină-ntrajutor. 4. Spune-I Lui toată durerea! Tot păcatul spune-I Lui! Tatăl vrea să-ţi dea iertarea în Numele Fiului.