32.

Robiţi greu de păcat

1. Robiţi greu de păcat, umblam aici în lume, Orbiţi, nenorociţi şi fără Dumnezeu. Eram cu totul prinşi de negrul întuneric, //: Dar ne-ai privit cu milă şi ne-ai izbăvit. :// 2. Te-ai coborât din cer şi-ai mers smerit la cruce, Ca trăsnetul pedepsei să-l întâmpini Tu; Ai fost şi părăsit, ba ai gustat chiar moartea, //: Căci toată vina noastră ai purtat-o Tu. :// 3. Acum suntem iertaţi, prin marea Ta-ndurare, De-ale robiei patimi, suntem izbăviţi. Spre cer călătorim voioşi, plini de nădejde, //: Căci ştim că sfântu-Ţi sânge raiul ne-a deschis. :// 4. Cântări de mulţumiri şi imn de preamărire Îţi înălţăm din inimi, scump Mântuitor. Fii veşnic lăudat că Te-ai jertfit pe cruce //: Şi-o mare mântuire Tu ne-ai dăruit! ://