313.

Cine-ar putea să-ţi dea iertare

1. Cine-ar putea să-ţi dea iertare Pentru păcatul tău cel mare? //: Cine-ar putea? :// Isus, dumnezeiescul Miel, prin jertfa ce-a adus-o El, //: El ar putea! :// 2. Cine-ar putea să-ţi dea lumină Şi-n suflet linişte deplină? //: Cine-ar putea? :// Isus e unicul izvor, de haruri pururi dătător, //: El ar putea! :// 3. Cine-ar putea să-ţi dea tărie În vremurile de urgie? //: Cine-ar putea? :// Isus, cu braţul Lui ne-nfrânt, ce ţine soare şi pământ, //: El ar putea! :// 4. Cine-ar putea să-ţi facă parte De viaţa cea fără de moarte? //: Cine-ar putea? :// Isus! Îţi spun şi sigur ştiu, căci mort a fost, dar este viu: //: El ar putea! :// 5. De crezi cu inimă curată Şi Lui Îi dai viaţa toată, //: El îţi va da, :// Comori de cer, comori de har şi fericiri fără hotar, //: Cu mâna Sa! ://