30.

Cum aş putea să nu vestesc

1. Cum aş putea să nu vestesc Al Tău har, Doamne, mila Ta, Tu, care cruce-ai suferit Şi pe lemn ai fost răstignit? Să-mi fie teamă-a Te urma Şi Numele-a-Ţi mărturisi? Între tâlhari Tu ai fost pus Şi-ai fost lovit pentru păcat. Ca un laş să mă ruşinez, De Împăratul renegat, Ce fărdelegea mi-a purtat, Cu sânge m-a răscumpărat? Da, să se ştie pe pământ Ce mare e iubirea Ta. Până în clipa când în cer Noi vom cânta imnul etern. 2. Să se înalţe ruga mea, Auzi-mi, Doamne, glasul slab, Dorinţa mea s-o împlineşti, Spre slava Ta eu să rodesc. S-ajung eu, oare, a slăbi, De teamă să nu pot vesti, Credinţa a-mi tăgădui, De Tine să nu pot vorbi? Când înaintea Ta voi sta, O, Doamne, ce-aş putea să-Ţi spun, Tu, care-atât ai suferit, Pe cruce chiar Tu Te-ai jertfit? Ajută-mă, Tu, Domnul meu, Pe Tin' să Te vestesc mereu, În aşteptarea clipei când Toţi vom da slavă Mielului.