3.

Izvor de pace şi de iertare

1. Izvor de pace şi de iertare, Izvor adânc de lumină şi de har, //: Dulce odihnă şi fericire, Doamne Isuse, în Tine am aflat. :// 2. Izvor de viaţă şi de iubire, Apele Tale sunt totdeauna vii. //: O, de-am sorbi din ele cu nesaţiu, Setea întreagă deplin ne-ar potoli! :// 3. O, ce ferice de acela care Soarbe într-una din Tine, viu Izvor! //: El e ca pomul verde-ntotdeauna, Care-şi dă roada la timp şi din belşug. ://