294.

Se poate ca-n zori

1. Se poate ca-n zori, la trezirea naturii, Când se-arată clar soarele şi lumina, Ca Domnul Isus iar să vină din ceruri Să-i ridice la El pe-ai Săi. R: Cât timp vom aştepta să vii Să răpeşti pe ai Tăi?... Domnul vine! Vine-n grabă! Aleluia, Amin! Aleluia, Amin! 2. Iar ziuă de-ar fi sau de se înserează, În întunecimi, poate la miez de noapte, În gloria Sa, Domnul vine c-un strigăt Ca-ntr-o clipă să-i ia pe-ai Săi. 3. Cu trupuri de glorie şi frumuseţe Vor fi îmbrăcaţi toţi ai Săi pe vecie, Asemenea Lui vom fi toţi împreună Când va aduce-acas' pe-ai Săi. 4. Nu vom mai cunoaşte nici boală, nici moarte, Toţi câţi cred în El vor primi nemurirea, O viaţă de cer, când Isus Se va-ntoarce Şi-i va duce acas' pe-ai Săi.