292.

Mai sus de zare

1. Mai sus de zare e-o dimineaţă Mai glorioasă, fără apus, Sfârşită-i truda şi-o altă viaţă Am pe vecie cu-al meu Isus. 2. Mai sus de zare nu e durere, Boli şi necazuri pe veci s-au dus Şi-s desfătare şi fericire, Zi nesfârşită, fără apus. 3. Mai sus de zare, o, ce splendoare, Condus de mână în casa Sa, La Tatăl meu sfânt, în adorare, Un cântec veşnic e partea mea. 4. Mai sus de zare, ce întâlnire Cu preaiubiţii plecaţi în cer Şi-ntr-o unire, făr' despărţire Vom fi cu Domnul acas' la El.