287.

A mea cântare-i despre Isus Domnul

1. A mea cântare-i despre Isus Domnul, Cerescul Fiu al Tatălui slăvit. El a venit păcatul să mi-l şteargă Când la calvar pe cruce a murit. R: A mea cântare-i despre Isus Domnul, Ce-n locul meu pedeapsa a purtat, Şi-n versul ei cântarea mea va spune Ce fericiri şi bogăţii mi-a dat. 2. Cămaşa Lui stropită-n sfântu-I sânge, Crucea şi spinii spun durerea Sa, Moartea a-nfrânt şi El e viu în slavă: Despre acestea voi cânta mereu. 3. Cântarea mea va fi doar despre Domnul, Chiar „peste râu“, odată-n veşnicii. Cu imnul sfânt al sfinţilor în slavă Cântarea mea atunci se va uni.