277.

Speranţa mi-o întemeiez

1. Speranţa mi-o întemeiez Pe sângele ce-a fost vărsat; În fapte bune nu mă-ncred: Doar prin Hristos am fost salvat. R: Totu-i înşelător în jur, Domnul Isus e Stânca mea, În El mi-am pus speranţa mea. 2. Deşi e-ascunsă Faţa Sa, El pentru mine-i plin de har; Orice-ar veni în viaţa mea, Am ancora în cer, la El. 3. Domnul Isus e scutul meu, Mă apără în orice rău; Chiar toate de s-ar nărui, Hristos e-acelaşi, în vecii. 4. Când trâmbiţa va răsuna, Cei adormiţi vor învia; 'Naintea Lui şi eu voi sta Prin harul şi-ndurarea Sa.