275.

Crezând tot ce a promis

1. Crezând tot ce a promis Domnul Hristos, Peste veacuri lauda va răsuna; Glorie în cele de sus voi cânta, Crezând tot ce a promis Hristos. R: Prin credinţă Mă bazez pe-orice cuvânt al Domnului meu; Prin credinţă Primesc orice cuvânt ce mi-a promis. 2. Toate-a' Lui cuvinte ce nu pot cădea Mă păzesc de teamă şi de îndoieli: Prin Cuvântul Domnului, eu le înving, Crezând tot ce a promis Hristos. 3. Crezând tot ce a promis Domnul Hristos, Pot fi bucuros, oricât ar fi de greu; Sabia Cuvântului voi folosi, Crezând tot ce a promis Hristos. 4. De El susţinut, în siguranţă sunt, Ascultând întruna de ce-mi spune El; Mă încred în tot Cuvântul Său cel scris, Crezând tot ce a promis Hristos.