269.

Un Nume-mi place să ascult

1. Un Nume-mi place să ascult, pe El aş vrea să-L cânt, Ca Numele Isus Hristos nu-i altul pe pământ. R: Îl iubesc pe Isus, Îl iubesc pe Isus, Îl iubesc pe Isus că-ntâi El m-a iubit. 2. Îmi spune Numele iubit de-un Miel dumnezeiesc Ce-n locul meu a fost jertfit, ca-n veci eu să trăiesc. 3. Îmi spune ce îmi dă Hristos în fiecare zi, Deşi e drumu-ntunecos, cu El va străluci. 4. Îmi spune că iubirea Lui m-ajută-n întristări, Şi că puterea Domnului mă scapă de dureri.