262.

Iubirea suverană-a Ta

1. Iubirea suverană-a Ta a căutat pe cei pierduţi; Prin Fiul Tău Tu ai lucrat să fim aduşi în pacea Ta. Şi-acum, ca fii ai Tăi iubiţi, cu-ncredere înaintăm Spre locul pregătit de El, de-al nostru Domn, Isus Hristos. 2. A Ta iubire ne-a dat Lui să fim aduşi în casa Ta, Şi gândul Tău etern a fost să fim ca El, 'naintea Ta. Iubirea Ta, în casa Ta, de strălucire umple tot; Ea, care ne-a făcut ai Tăi, reflectă-a Ta sfinţenie. 3. Har necuprins adus din cer: prin El am fost răscumpăraţi! Şi inimile-mpărtăşesc, din Dumnezeu, iubirea Sa. Dreptatea Lui s-a arătat şi străluceşte glorios; Prin harul Domnului Hristos avem în El un drept divin. 4. Gândul divin al gloriei păstrat etern în Dumnezeu Ne-a hotărât, prin dragoste, să fim părtaşi ei prin Hristos. Tu să ne ţii de Tine strânşi, smeriţi să fim pe-acest pământ, În toate, pentru slava Ta, să ne încredem în Isus.