260.

Noi slavă-Ţi cântăm Ţie

1. Noi slavă-Ţi cântăm Ţie, Isuse-al nostru Domn. E bucuria noastră ca haru-Ţi să cântăm. Comoara cea ascunsă, ce-n inimi Tu ne-ai dat, E dragostea-Ţi nespusă, ce pentru noi s-a dat. 2. O dragoste măreaţă, adâncă de nespus, Pe care Tu, Isuse, din ceruri ne-ai adus. Vedem unit în Tine pe Dumnezeu şi om, Dreptatea şi iubirea, în Tine noi aflăm. 3. Puterea-Ţi creatoare exprimă slava Ta, Iubirea salvatoare-Ţi măreşte gloria. Eşti Salvatorul nostru: mereu vrem să-Ţi cântăm, Eşti Domnul şi Păstorul: noi toţi Te adorăm.