256.

Slava, Doamne, se arată

1. Slava, Doamne, se arată În Persoana Ta, mereu: Mare-i slava de la Tatăl, Mare-i slava ce-ai adus. Mare-i gloria, splendoarea Sfântului locaş de sus, Dar mai mare este slava Strălucind pe faţa Ta. 2. Domn al gloriei, venit-ai Într-o lume de păcat! Slava Ta, învăluită, O admiră doar ai Tăi. Ai murit; 'nălţat în cer eşti Şi acolo Te privim: Tu ai arătat în moarte Dragostea lui Dumnezeu. 3. Eşti încununat în slavă Şi supremă-onoare ai, Gloria Persoanei Tale E lumina cerului. Eşti mai mare Tu, Isuse, Decât slava ce Ţi-o dăm; Măreţia slavei Tale E divină cum eşti Tu.