253.

Jos, în mormânt, Hristos

1. Jos, în mormânt, Hristos, Mântuitorul, Aştepta noua zi: Domnul Isus! R: El din mormânt a-nviat, A supus pe toţi vrăjmaşii Săi; A-nviat ca Domn Atotînvingător Şi etern trăieşte pentru cei ai Săi. A-nviat! A-nviat! Aleluia! A-nviat! 2. Zadarnic Îl păzesc pe Cel ce-i Domnul, Degeaba pun peceţi, Isus e Domn! 3. Moartea nu-I e stăpân, El este Domnul, Frânge puterea ei Domnul Isus!