251.

Ava, Tată, Te chemăm azi

1. Ava, Tată, Te chemăm azi în scump Numele Isus, Toţi copiii Tăi au astăzi moştenire-n ceruri sus. Ne-ai spălat cu al Său sânge şi prin El 'nainte-Ţi stăm, Şi ne-a învăţat al Tău Duh „Ava, Tată“ să strigăm. 2. Rătăceam odinioară fără Tine, în păcat, Dar al Tău har într-o clipă din robie ne-a salvat. Şi în dragostea-Ţi de Tată ne-ai iertat, ne-ai sărutat, Ne-ai primit în casă-ndată sus, în ceru-Ţi minunat. 3. Îmbrăcaţi în mântuire, stând cu toţi la masa Ta, Suntem plini de bucurie împreună-n casa Ta. „Se cuvine“, spui, scump Tată, „Să fim veseli, c-am găsit Pe-ai Mei fii pierduţi odată ce din morţi vii i-am primit“. 4. Tată, Te-adorăm de-a pururi, ceru-ntreg este uimit, Când privesc în noi minunea harului Tău nesfârşit. Înaintea Ta în cer sus toţi ai Tăi vor proclama, Cu al nostru Domn scump, Isus, Numele-Ţi şi dragostea.